Hello everyone,
Do forum ngày càng tăng, cho nên HK đã gom lại một số forum vào một khu vực khác để giảm số lượng trên forum chính. Nếu không thì forum nhìn quá dài, quá nhiều có khi.... quá rối
Hiện nay Phòng Phim Online và Down Load được dời qua 1 khu vực khác. Muốn vào phòng Phim Online và Phòng Down Load, các bạn chỉ việc bấm vào nút Phim Online và Down Load ở trên phần Mục Lục của forum được chỉ dẫn theo hình bên dưới.
Mọi thắc mắc xin vui lòng post vào đây.