Xin chúc mừng 2 Vị... Sorry Dragon đến hơi trể... Thành tâm chúc mừng RFV và các Bạn luôn được bình an và tràn đầy hạnh phúc...
Tommy