Hello everyone,
Dưới đây là video hướng dẫn 3 cách post hình trong forum dành cho những ai chưa quen với version mới của vB.