Trích Nguyên Văn Bài Viết Của rfv007 View Post
Ủa ủa , Cụ Ế không biết tài của Bác HC sao ? Coi Bác HC nè :Trời ơi, bác kiếm cho tôi cái áo khoác cho nó lịch sự chứ ... hêhê ...

HC