Trích Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
move cí gì chứ , chỉ thêm cí chữ danh nhân vào cí title của forum thui mờ ... sư phọ dziết đi , sư phọ dziết chữ đẹp hơn đệ tử mờ
Thầy nào trò nấy, toàn mí người ham ăn mừ lại lười viết