Diễn viên: Dương Ngọc Thái, Chí Tài, Trường Giang, Hoài Linh, Phương Mỹ Chi