Bụi dẫn mọi ngừ vào đây vọc chơi với mí cí làm hình online nha, hong cần dùng PS gì cho mịt hít ... "đơn giản, dzui & dzễ"

https://www.pizap.com/


- Bấm START:
- Vọc EDIT trước hỉ
- Chọn 1 tấm hình trong máy của mình :- Thí dụ tấm này :

- Có nhiều đồ nghề vọc chơi lém, bi giờ mình thữ vọc trong "borders" nha, bấm nó ra nhiều kiểu, vọc "frames" trước :
- Trong "frames" sẽ có nhiều kiểu frames cho mình chọn, chọn 1 cái ha :- bây giờ vọc qua "overlays" coi ra sao hén :


- then testing qua "flowers" :

- okie dokie, so far là dzị á, trong đó có đủ trò chơi cho mình tha hồ vọc, chơi dzui lém , mọi ngừ have fun vọc nha