Cái iPhone mới rớt xuống đất, lượm lên bật lại máy thì hiện ra như thế này