MÓNG TAY

Móng tay nhỏ và dài thì thông minh.
Móng rắn và dầy thì thọ khảo .
Móng đen thì ngu dốt.
Người quý thì móng tay sắc đen và mỏng.
Sắc trong suốt là ngưởi trung lương.
Trắng và sạch là người ưa nhàn dật.
Đỏ tươi là người ưa hiển đạt .
Xanh như lá cây là người nhiều mưu nhưng ít thành tựu.
Như lá đồng ( vàng vàng ) thì vinh hoa.
Như nửa mặt giăng thì ưa khoái lạc.
Khum khum thì khéo léo.
Phẳng phiu thì đôn hậu.
Nhọn thì thông minh.


NGÓN TAY

Bàn tay có 5 ngón , gọi là 5 ngọn núi và 4 khe.
Ngón tay cái là cha mẹ.
Ngón tay trỏ là y lộc.
Ngón tay giửa là bản thân mình.
Ngón tay vô danh là bạn và thê thiếp nửa.
Ngón tay út là con.

Ngón tay nên béo tròn , ngay ngắn , thanh thoát , đẹp đẻ , mở màng , ghép vào nhau , không bị hở khe.
Trái lại , ngón tay không nên lệch lẹo , cong queo. vênh , phản , thô kệch ,khe thưa huếch hoác.
Ngón tay hướng ra ngoài thì phải ly tổ lập thân.
Ngón tay vẹo vọ , ngả nghiên thì phải lưu bôn tẩu.
Ngòn tay ngắn thì thiếu ăn.
Ngón tay cong thì lao lực.
Ngón tay lỏm xuống thì phá tổ nghiệp.
Ngón tay phản thì bần hàn , cô độc.
Ngón tay thưa ( khe thưa ) thì tiền tài không tụ.
Ngón tay dùi đục thì vất vả ,lao lực.
Ngón tay ngắn mà bàn tay dài thì gian hoạt , biển lận.

Ngón tay út dài hơn ngón tay trỏ tuy chậm có con , buổi đầu kiếm ăn hơi chật vật , nhưng về già được nhờ con.
Ngón tay trỏ và ngón tay giửa dài ngắn bằng nhau thì giầu và có con quỳ tử.
Ngón tay út và ngón tay vô danh , dài ngắn bằng nhau thì khéo léo và có con giỏi.
Ngón tay út và ngón tay trỏ dài ngắn bằng nhau thì áo cơm không bao giờ thiếu .
Ngón tay út và ngón tay cái dài ngắn bằng nhau là người giảo hoạt.
Ngón tay út dài hơn ngón tay cái thì cha mẹ xuất thân tí tiện.
Ngón tay cái vẹo là người lao lực không nên việc gì.
Ngón tay giửa vẹo là người tính tình cố chấp độc đoán , độc hành.
Ngón tay vô danh vẹo thì vợ là người cố chấp.
Ngón tay út vẹo thì con cái ít khi xum họp.
Ngón tay trỏ to thì giầu , thọ và được thừa nghiệp của tổ tiên để lại.
Ngón tay trỏ ngắn thì sợ vợ.
Người dài ngón tay ngắn không tì tiện cũng dâm bôn.
Người ngắn ngón tay dài đã gian ngoan mà lại tham lận.
Người dài ngón tay dài thì giảo quyệt ( dài ngheu ngao ).
Người ngắn ngón tay ngắn thì trung thành.
Bốn ngón đều dài là người đa tình.

Trong 5 ngón tay mà bị tổn thương , mỗi ngón chủ một việc :
* Ngón tay cái thì phá tổ nghiệp.
* Ngón tay giửa thì khắc mẹ.
* Ngón tay vô danh thì khắc vợ.
* Ngón tay út thì hại con.

NGÓN TAY CÁI
Ngón tay cái có 2 đốt : đốt dưới là bố , đốt trên là mẹ.
Ở đốt trên có văn giao nhau thì bố chết trước , có văn ngòng ngoèo như lưởi câu thì mẹ chết trước , có 2 hình tròn (oo) là thiên tử nhỡn là người có văn học uyên thâm .

NGÓN TAY TRỎ
Ngón tay trỏ là ngón tay thứ hai trong bàn tay,
Ngón tay trỏ mà vẹo , hướng ra ngoài ( roảng ra) thì nghèo , vẹo nhưng hướng vào ngón tay giửa thì đủ áo cơm, nhưng không khỏi bôn tẩu giang hồ. Ngón tay trỏ mà nhỏ thì xoay sở chật vật mới đủ ấm no .Ngón tay trỏ mà ngắn thì sợ vợ . Ngón tay trỏ mà cong thì lao lực , giang hổ . Ngón tay trỏ mà lỏm thì cô độc . Ngón tay trỏ mà bị thương ( cut một ngón ) thì bất lợi công danh .

NGÓN TAY GIỮA
Ngón tay giửa là ngón tay thứ ba trong bàn tay .
Ngón tay giửa cần tròn trặn , ngay thẳng , kỵ lệch lẹo .
Nếu ngón tay giửa lệch lẹo mà lại có văn xoáy thì làm việc gì cũng không tốt.Ngón này có cái văn tỏa thân () thì trong lúc giận có sự đắc ý .Có văn thành chử thì hay , nhưng lại bị vết thương thì lại hóa dở .

NGÓN TAY VÔ DANH
Ngón tay vô danh là ngón tay thứ tư trong bàn tay .
Ngón tay mà lệch lẹo , không sát với ngón tay giửa thì vợ con hình thương , anh em xa cách . Đốt dưới mà kín , nghĩa là sát với đốt dưới ngón tay giửa thì tuổi già tài lộc được hưởng thư rất nhiều .

NGÓN TAY ÚT
Ngón tay út là ngón tay thứ năm trong bàn tay
Ngón tay này mà có văn tỏa thân () thì rất hay vì gặp được nhiều cái hay và thọ. Ngón tay này mà vượt quá ngón tay vô danh thì tuy khéo léo , có nhiều tài năng , nhưng hiếm hoi ( ít người có ngón tay như thế ).